60 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น

60 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น

ขอบคุณเครดิตรูปภาพ : goo.gl/dBA1ZM รวบรวมโดยเว็บไซต์  Lifehacker ที่หาดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งแต่ละโปรแกรมนี้ไว้ใช้ประโยชน์ในการทำงาน ในการอำนวยความสะดวก และทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานแบบเต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการทำงานในชีวิตประจำวันของคุณ ซึ่งสามารถใช้งานเต็มรูปแบบได้ฟรี มีทั้งรูปแบบตัวเว็บไซต์ และแบบซอฟต์แวร์ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ โปรแกรมซอฟต์แวร์ติดตั้งคอมพิวเตอร์ Firefox…