กฎหมายเกี่ยวกับหนังโป๊สื่ออนาจาน ถูกกฎหมายในไทยหรือยัง?

หนังโป๊ถูกกฎหมายในไทยหรือไม่?

จากเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณทิตยสภา เผยออกมาว่า กฎหมายอาญาฉบับที่ใช้อยู่ เกี่ยวกับการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กนั้น มีผลบังคับใช้แล้ว จากเหตุที่ว่า การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2561 และเป็นการผ่านกฎหมายประกาศใช้เมื่อกลางเดือนก่อนแล้ว แต่สาระสำคัญอยู่ที่ว่า

หนังอาร์ไทย

มาตรา 1 อนุ 17  มีบทบัญญัติไว้ว่า “สื่อลามกอนาจารเด็ก หมายความว่า วัตถุหรือสิ่งแสดงให้รู้หรือเห็นถึงการกระทำทางเพศของเด็ก หรือกับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี โดยรูป และเรื่องสามารถสื่อไปในทางลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพโฆษณา รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง หรือในรูปแบบใดๆในลักษณะทำนองเดียวกัน และให้หมายถึงวัตถุต่างๆข้างต้น ที่จัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ หรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถนำมาแสดงผลให้เข้าใจได้”

ซึ่งกฎหมายฉบับนี้นั้น เกิดขึ้นมาจากปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี และต้องมีการออกกฎหมายรองรับ จึงมีการร่างบทบัญญัติดังกล่าวนี้ไว้ เป็นกฎหมายอาญามาตรา 287/1 และ 287/2 ซึ่งในมาตราแรกมีองค์ประกอบผิดที่ว่า “ผู้ใด มีการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก ที่ได้ให้นิยามไว้ในมาตรา 1(17) โดยเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศ สำหรับตนเอง หรือผู้อื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิด 5 ปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

หมายความว่า ใครที่มีสื่อลามกอนาจารไว้ในครอบครอง ไม่ว่าจะเป็นทางอินเตอร์เน็ต หรือแม้แต่เพื่อนที่ส่งมาทาง Line เมื่อทำการเปิดดูแล้ว มีเจตนาแสวงหาเพื่อประโยชน์ แม้แต่ทางเพศของตัวเอง ก็ถือว่ามีความผิดแล้ว เพราะเจตนาที่ออกกฎหมายนี้คือ ไม่ต้องการให้มีการละเมิดทางเพศต่อเด็ก เพราะในการมีคลิป มีเสียง มีภาพเหล่านี้ ก็ก่อให้เกิดการละเมิดทางเพศต่อเด็กทั้งสิ้น

เผยแพร่คลิปโป๊ มีความผิด

การนำสื่ออนาจารไปเผยแพร่ต่อ มีความผิดไหม?

ส่วนผู้ที่ทำการ “ส่งต่อ” สื่อลามกอนาจารนั้น ก็มีโทษด้วยเช่นกัน มีโทษจำคุก 7 ปี และผู้ที่ทำไปเพื่อประสงค์แห่งการค้า จะผิดกฎหมายตามมาตรา 287/2 ไม่ว่าจะเป็นการแจกจ่าย ทำการผลิตมีไว้เพื่อแพร่หลาย หรือประกอบการค้า มีโทษจำคุกถึง 30 ปี ปรับตั้งแต่หกหมื่น ถึง สองแสนบาท

จะเห็นได้ว่า กฎหมายฉบับี้มีโทษที่อัตราสูงมาก ดังนั้น ผู้ใดที่ได้รับภาพโป๊เปลือย ถ้าไม่ได้เปิดดู ไม่มีความผิด เพราะขาดเจตนา แต่ถ้าเผลอกดเปิดดูไปแล้ว ต้องรีบทำการลบออก เพราะถ้าดูแล้วไม่ลบ ถือว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และยิ่งถ้าดูแล้วส่งต่อ โทษยิ่งหนักเข้าไปอีก

มีคลิปในโทรศัพท์

มีคลิปโป๊ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผิดไหม?

ซึ่งคำว่า ครอบครองตามมาตรา 287/1 นี้ หมายความว่า มีคลิปโป้อยู่ไว้ในโทรศัพท์มือถือ เป็นการดูแล้วเก็บไว้ ถือว่ามีเจตนาพิเศษทั้งสิ้น จึงอยากเตือนว่า หากใครก็ตามที่ได้รับภาพสื่อลามก แล้วไม่ลบทิ้ง ผิดกฎหมายแน่ๆ เพราะกฎหมายนี้ มีผลบังคับใช้ไปแล้ว แต่คนทั่วไปอาจจะยังไม่รู้ ซึ่งเปรียบเสมือนได้กับ ความผิดอาญาแผ่นดิน

แต่ขณะเดียวกัน หากผู้เสียหายในความผิดนี้คือเด็ก หรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี กฎหมายนี้ให้ถือเป็นหลักการสากล ที่ให้ถือการคุ้มครองเด็กเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มีสื่อลามกอนาจารไว้ในครอบครอง ก็มีความผิดโดยที่ไม่ต้องเป็นต้องมีเด็ก หรือมีใครคนใดคนหนึ่งไปร้องทุกข์กล่าวโทษหรือไม่ เปรียบได้ดั่งเหมือนมียาเสพติดไว้ในครอบครอง ยังไงยังงั้นล่ะ เพราะแค่มีไว้ครอบครองก็ผิดแล้ว

 

เขียนโดย: manhattanformals