การดูดวงง่ายๆด้วย ไพ่ยิบซี มีประโยชน์เช่นกัน น้อยคนที่รู้ในสิ่งนี้

ไพ่ยิปซี 1 สำรับ มีอะไรบ้าง สำหรับอุปกรณ์สำคัญที่เปรียบเสมือนอาวุธคู่กายของเราที่ทุกคนต้องมีก็คือ “ไพ่ยิปซี 1 สำรับ” ซึ่งโดยมาตรฐานแล้วไพ่ 1 สำรับจะประกอบไปด้วยไพ่ทั้งหมด 78 ใบ โดยแยกเป็น “ไพ่ชุดหลัก” (Major Arcana) จำนวน 22 ใบ และ “ไพ่ชุดรอง” (Minor Arcana) จำนวน 56 ใบ ซึ่งเราจะได้พูดถึงวิธีการใช้ไพ่ในการทำนายกันในบทต่อๆไป

ไพ่ยิปซีนั้นมีลายที่สวยงามมากมายไม่ซ้ำแบบในปัจจุบัน เราสามารถพบเห็นไพ่ยิปซีได้ทั่วไปซึ่งมักจะวางขายตามร้านหนังสือต่างๆ และเมื่อสังเกตดูจะพบว่า ไพ่ยิปซีที่วางขายอยู่ในปัจจุบันนั้นมีหลายลวดลาย ดูดวง และภาพที่ปรากฏอยู่บนไพ่นั้นก็ล้วนถูกรังสรรค์โดยศิลปินจากทั่วโลก ส่วนใหญ่ในแต่ละ Collection ก็มักจะถูกออกแบบให้ทั้ง 78 ใบนั้นอยู่ Theme เดียวกัน จึงอาจเกิดคำถามว่า “แล้วไพ่ยิปซีแต่ละลวดลายที่เห็นนั้น มี

การใช้งานที่แตกต่างกันหรือไม่ ?”  ซึ่งคำตอบก็คือ ไม่แตกต่าง ครับ ต่างกันแค่ว่าใครจะชอบลายแบบไหนเท่านั้น แต่ลายบนไพ่ยิปซีที่ถือว่า Classic ที่สุดนั้น ก็เห็นจะเป็นชุด Rider Waite Tarot โดยผู้เขียนรูปก็คือ Pamela Colman Smith พิมพ์ในปี 1909 ซึ่งนับว่าเป็นไพ่ชุดที่เราเห็นกันบ่อยที่สุดจนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของไพ่ยิปซีไปในที่สุด

วีธีการใช้ไพ่ยิบซีเบื้องต้น

1.ก่อนจะใช้งานไพ่ทุกครั้ง ควรตรวจดูความเรียบร้อยของไพ่เสียก่อน เช็คดูว่าไพ่ที่หยิบออกมาถึงบนมือมีครบทั้ง 78 ใบหรือไม่ และทุกใบต้องไม่ตกอยู่ในสภาพ เสียหาย (เช่น เปียกน้ำ มีรอยฉีกขาด ถูกพับ)

หรือ สกปรก (เช่น มีรอยเปื้อนที่เกิดจากเครื่องเขียน คราบเหงื่อจากมือของคนที่สัมผัสไพ่ คราบสกปรกบริเวณขอบไพ่)

2.เมื่อตรวจดูว่าไพ่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว ก่อนเริ่มการทำนาย ให้ถาม อายุของผู้ถูกทำนาย เพื่อนำมาเป็น จำนวนในการสลับไพ่ (ต่อไปจะเรียกว่าการ “สับไพ่” ) ที่ต้องทำเช่นนั้นก็เพราะ เพื่อให้การ

ทำนายทุกครั้งของเราเกิดมาตรฐาน ทำให้จำง่าย ไม่ต้องมากังวลเวลามีคำถามจากผู้ถูกทำนายว่า “ต้องสับไพ่กี่ครั้ง”

อีกอย่าง ก็เพื่อทำให้ผู้ถูกทำนายเกิดสมาธิในระหว่างการทำนาย เพราะจะทำให้เขาจดจ่ออยู่กับการนับจำนวนครั้งในการสับไพ่ ถือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการตรึงผู้ถูกทำนายให้มีสมาธิอยู่กับเราจนจบการทำนาย

3.หลังจากทำการสับไพ่เรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มถามผู้ถูกทำนายว่า “ต้องการให้ดูดวงทำนายแบบไหน” โดยผมจะแบ่งการทำนายในแบบของผมออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

การทำนายแบบ

  • การทำนายแบบ 10 ใบ เป็นการทำนายแบบมาตรฐานที่สุด ใช้ทำนายเพื่อตรวจดูดวงชะตาของผู้ถูกทำนายแบบเหมารวม คือ ดูในทุกเรื่องแบบรวมๆ โดยอ้างอิงความหมายตามหน้าไพ่ที่ปรากฏ และ ตำแหน่งที่ไพ่นั้นวางอยู่ ซึ่งการทำนายแบบ 10 ใบนี้ เราจะใช้การวางไพ่แบบมาตรฐานที่เรียกว่า “Celtic Cross” (จะกล่าวถึง ความหมายของหน้าไพ่ และ ความหมายของตำแหน่งไพ่ ในบทต่อๆไป)
  • การทำนายแบบ 4 ใบ เป็นการทำนายเพื่อ ตอบคำถามเฉพาะด้าน ที่ผู้ถูกทำนายอยากรู้ เช่น การเงิน การงาน การเรียน ความรัก สุขภาพ ฯลฯ โดยอ้างอิงความหมายตามหน้าไพ่ที่ปรากฏ และ ตำแหน่งที่ไพ่นั้นวางอยู่ (จะกล่าวถึง ความหมายของหน้าไพ่ และ ความหมายของตำแหน่งไพ่ ในบทต่อๆไป) ซึ่งการทำนายแบบ 4 ใบนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ แบบตอบความคำถามเฉพาะด้าน ใช้เพื่อตอบคำถามเฉพาะที่ผู้ถูกทำนายอยากรู้เป็นพิเศษนอกเหนือผลจากการทำนายแบบ 10 ใบ ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้เพียง 4 ใบ ในการตอบ 1 คำถาม แต่ในกรณีที่ผู้ถูกทำนาย อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำถามนั้น ก็สามารถจั่วไพ่เพิ่มได้เป็นใบที่ 5 ที่6 ไปเรื่อยๆ
  • 3.3 การทำนายแบบ 1 ใบ เป็นการทำนายที่รวดเร็วและกระชับมากสุด ใช้ทำนายเพื่อตอบคำถามแบบ เน้นฟันธง เหมาะกับคำถามที่มีความเฉพาะเจาะจงมากเป็นพิเศษ สามารถตอบได้ทั้ง คำถามเฉพาะด้าน และ คำถามความสัมพันธ์ ขึ้นอยู่กับการตีความหมายหน้าไพ่ที่ปรากฏ (จะกล่าวถึง ความหมายของหน้าไพ่ และ ความหมายของตำแหน่งไพ่ ในบทต่อๆไป) โดยปกติแล้วจะใช้เพียง 1 ใบ ในการตอบ 1 คำถาม

4.หลังจากที่ถามความต้องการของผู้ถูกทำนาย ว่าต้องการให้ทำนายแบบใดแล้ว ก็ให้ทำนายตามนั้นไป แต่ถ้าผู้ทำนายเกิดอาการงงๆ ไม่เข้าใจว่าแต่ละแบบต่างกันยังไง ให้เรายึดหลัก การทำนายแบบ “10 – 4 – 1” คือ

ทำนายแบบ 10 ใบก่อน เพื่ออ่านดวงชะตาโดยรวมของผู้ถูกทำนาย จากนั้นจึงถามเขาต่อว่าต้องการรู้เรื่องใดเพิ่มอีกหรือไม่ ถ้าหากว่ามี ก็ให้ทำนายต่อด้วยการทำนายแบบ 4 ใบ หรือแบบ 1 ใบ ก็ได้ แต่ให้เลือกทำแบบ 4 ใบ

5.เมื่อทำนายหรือดูดวงจนเสร็จสิ้นแล้ว (ไม่มีคำถามเพิ่มเติม) ก็ให้ทำความเคารพผู้ถูกทำนาย และเก็บไพ่เข้าซองเก็บให้เรียบร้อย (ตรวจนับอีกครั้งว่าเก็บมาครบ 78 ใบหรือไม่) เป็นอันเสร็จพิธี และนี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่า ผู้

ทำนายมือใหม่ ควรรู้และยึดถือปฏิบัติ ซึ่งผมได้ผ่านมาแล้วและลองผิดลองถูกมาหลายวิธี จนสามารถสรุปเป็นข้อๆได้อย่างที่เห็น หากขาดตกบกพร่องประการใดต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และผมจะนำข้อตกหล่นมาเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป